Patch Adams Yaşam Boyu Kahkaha

Günümüzde birçok ülkede tıp, sağlık hizmeti olmaktan çıkarak bir iş sektörü haline dönüşmüştür. Ancak bu sektör artık kendisini tükenmiş hissetmekte, çalışanları ise doktor-hasta ilişkisinde sevgiye yer vermemektedir. Buna açıklama olarak tıp dünyasında çalışan insanlara daha eğitim aşamasındayken doktor-hasta ilişkisinde profesyonel mesafenin öneminin vurgulanmasını, tıbbın bir bilim olduğu ve duygulara yer verilmemesi gerektiği düşüncesinin aşılanmasını gösterebiliriz. Doktorlar hastalarına yüzeysel bilgiler ile teşhis koymakta, onların yaşantılarını yani aile, iş ve sosyal çevredeki kişiliklerini incelememektedirler.

Tıbbın bir iş sektörü haline dönüşmesi birçok problemi de beraberinde getirmektedir. En pahalı sektörlerden olan tıp, bu yönüyle doktor ve diğer sağlık personelinin kendilerine olan güvenini azaltmakta ve buna bağlı olarak da doktor hatası sigortası adı altında bir sigorta gündeme getirmektedir. Bu sigortanın amacı, meydana gelebilecek doktor hataları ve yanlış tedaviler karşısında yüksek tazminatlara karşı bir garantidir. Bu sigorta meslek hazzını yok eden ve maliyetlerin artmasına neden olan bir uygulamadır. Doktorlar, hataları en aza indirgemek için mümkün olduğunca testlere, tahlillere ve filmlere başvurmaktadırlar. Bu da rekabet ortamı yaratılmasına neden olmaktadır.

Sonunda bu sorunlarla boğuşan Tıp Bilimi’nin yardımına Gesundheıt Enstitüsü yetişmiştir. Gesundheıt Enstitüsü Kurucuları, kâr merkezli bir sistem yerine hizmet merkezli bir sistem kurulmasını kendilerine amaç edinmişlerdir. Bu sistemde hedef, hasta bakımı değil sağlık bakımı ve koruyucu tıptır. Bu enstitü gönüllüleri öncelikle terapinin iyileşme üzerindeki etkilerine inanmaktadır ve “ Biz hastalarımızın sevecen, empatik, duyarlı arkadaşları ve iyileştiricileriyiz, kerametimiz araçlarımızda değil yaklaşımımızdadır” tezini savunmaktadırlar.

Tıp, bilimin efendisi olmaya başladıkça sevgi, inanç, kahkaha gibi unsurlar hep geri planda kalmıştır. Oysa, Hipokrat’tan beri espri ve kahkahanın, sağlığın temel kaynağı olduğu kabul edilmiştir. İnsanlar kahkahaya, temel amino asit gibi ihtiyaç duyarlar. Araştırmalar, kahkahanın bedenin doğal kimyası ile kalp ve solunum sistemi üzerindeki pozitif etkilerini kanıtlamıştır. Ayrıca kahkahanın kas gevşetici özelliği bulunmakta ve içten bir kahkahanın kasların gevşemesinde kırkbeş dakika etkili olduğu bilinmektedir.

Gesundheıt Enstitüsüne göre sağlık; kucaklaşabilmek, gülebilmek, aile ve dost ortamından haz duyabilmek, işimizden doyum alabilmek, doğanın ve sanatın tadını alabilmektir. İyileştirmek ise; ilaç reçetesi yazmak ve tıbbi terapiler uygulamakla sınırlı olmayıp, neşe ve uyum içinde birlikte çalışmayı ve paylaşmayı da kapsamalıdır.

Gesundheit Enstitüsü, tıbbi bakımı sanat, çiftçilik, tiyatro, eğitim, doğa, eğlence, dostluk ve neşeyle birleştiren bir sağlık merkezidir. Burada tedavi olan hastalar aktivitelere aileleriyle birlikte katılabilirler. Bu aktivitelere bu çiftlikteki sebze-meyve toplama, toplu doğa yürüyüşleri, balık tutma, partiler düzenleme, yemek pişirme, bulaşık yıkama, diğer hastalara yardımcı olma, tiyatro gösterileri gibi faaliyetler de dahildir.

Bu tür faaliyetlerin amacı, hastanın sosyal çevredeki yaşamını incelemek, rahatsızlığının yanı sıra ruh sağlığını da göz önünde bulundurmaktır. Zaman içinde bu tür hastalarla ve bu düşünce tarzına sahip bir enstitüde çalışmak, hastalar kadar doktorlar ve iyileştiriciler içinde aranılan bir ortam olmuştur. Burada görev yapanların yaptıkları işten haz almalarından dolayı görevlerine bağlılıkları artmaktadır.

Yazara göre sağlık sistemini iyileştirmek, değişik bir davranış ve yönetim tarzı uygulanması için ihtiyaç duyulan şey, Gesundheit Enstitüsünde olduğu gibi hem hastaları hem de doktorları heyecanlandıracak, rahatlatacak çözümler bulmak ve tıbbı bir iş sektörü olmaktan çıkararak insanlığın hizmetine sunmaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>