Etiket arşivi: Kiralık Konak Kitabı

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak

Babadan kalma bir servete sahip olan Naim Efendi, memurluk yapmakta ve bu serveti özenle idare etmektedir. Naim Efendi, bir ana kadar müşfik,dul bir kadın kadar titizdir. Beş yıl kadar önce karısı Nefise Hanımefendi’ yi kaybetmiştir.Naim Efendi’ nin kızı Sakine Hanım, tembel ve iradesiz bir kadındır.Kocası Servet Bey ise;kırkbeş yaşlarında alafıranga hayata düşkün bir insandır.Düyûn-i Umumiye Müfettişlerindir. Müslümanlıktan ve Türklükten nefret eder. Aldığı terbiye ve yaşadığı muhit arasındaki çelişkiden dolayı daima bir çırpınma ve isyan içerisindedir. Onun sayesinde artık Naim Efendi konağında Türkçe konuşulmaz olur.Yirmi yaşında bir öğrenci olan Servet Bey’in kızı Seniha ise,Firenklerin asır sonu diye vasıflandırdığı bir kızdır. Pazartesi günleri çay partisi günleri çay partisi tertip eder. Buraya mürebbiyesi Kromaki vasıtasıyla tanıdığı Beyoğlu adam ve matmazelleri,kendi çocukluk arkadaşlarından genç kızlar ve aile dostu genç kadınlar, kardeşi Cemil’in arkadaşlarından genç erkekler gelir. Bunlar arasında Faik Bey çay günlerinin devamlı misafiridir.Avrupa’nın muhtelif şehirlerini dolaşmış olan Faik Bey, Avrupaî hareketleriyle bu kadınlar tarafından beğenilen birisidir. Çay günlerinin bir diğer müdavimi Seniha’nın halsının oğlu Hakkı Celis’ tir.

Çay günleri bitince.Seniha her zamanki gibi evin içinde sıkıntılı anlar yaşar. O, paraya çok önem vermeyen birisidir. Bütün güzel şeylerin kendiliğinden önüne yığılmasını ister. Babasını ağlanacak derecede züğürt büyük babasını lüzumundan fazla pinti, kendisini de dünyanın en bedbaht ve en yoksul kızlarından biri olarak düşünür. Bulunduğu mekân Seniha’ya sıkıntı vermektedir. O, Avrupa’yı hayal etmektedir.

Bütün bu israflar ve hesapsız harcamalar yüzünden Naim Efendi maddi bakımdan zor duruma düşer.Yalı kiraya verilir, araba satılır, Madam Kromaki’nin maaşı ve Beyoğlu esnafına olan borçlar ödenemez.Naim Efendi, Çemberlitaş’ta oturan hemşiresi Selma Hanımefendi’ ye çok bağlıdır.Naim Efendi’ye genç yaşından beri her konuda fikir veren Selma Hanımefendi, torunlarını çok şımarttığı için ona kızmaktadır. Naim Efendi, torunlarını çok sevdiği için her türlü eziyete katlanır.

Seniha, sıkıntı dolu günler yaşamakta ve sinir buhranları geçirmektedir. Naim Efendi, torunun dertlerine çare arar. Sonunda bütün bunların evlenme ve çocuk doğurma ile geçeceği kanaatine varır. Seniha’yı evlendirmeyi düşünür. Fakat ne Seniha, ne de babası Servet Bey böyle bir şeye yanaşmaz.

Seniha, Avrupa’nın aydınlık şehirlerinin büyülü cazibesine kapılmıştır. Hatta Faik Bey’e Avrupa’dan Türkiye’ye geldiği için çok şaşar. Faik Bey’le Seniha arasında bazı ilişkiler gelişir. Faik Bey , aşkta Seniha’yı çok toy bulur; o, zengin bir izdivaç peşindedir.

Bu arada rahatsızlanan Seniha, Doktor tavsiyesi üzerine, Madam Kromaki ile beraber halası Necibe Hanımefendi’ nin Büyükada’ daki köşküne gider. Burada sıkılması üzerine, arkadaşlarını çağırır. Bunlar arasında Faik Bey’de vardır.Adadaki bu günlerde Faik Bey’le Seniha arasındaki ilişki çok ilerler. Bu ilişki herkes tarafından duyulur.Büyükada’daki bu günler Seniha’nın eski neşesini yerine getirir.

Seniha konağa döner.Faik Bey de her gün konaktadır.Onun laubali hareketleri Naim Efendi’ yi rahatsız eder.Faik, Seniha’yı daima bir küçük çocuk gibi avutmasını bilir. Genç adam, Seniha ile beraber, iki hatta üç kadını idare edebilecek kabiliyettedir. Fakat kumar denilen iptila Faik Bey’i zor durumda bırakır. Bir sabah kumar yüzünden zor durumda kalan Faik Bey, Seniha’dan para yardımı ister. Bu olaydan sonra Seniha’nın Faik Bey’e karşı hisleri değişir. Ondan ayrılır.Aslında her ikisi de birbirlerini sevmektedirler. Fakat evlilik ikisi içinde uygun değildir. Faik Bey zengin bir dul, Seniha ise zengin bir adamla evlenmek zorundadır.

Hakkı Celis, günden güne değişmektedir. O, şiirdeki aşk, ile gerçek hayattaki aşkın birbirinden çok farklı olduğunu bilir.Seniha ise, Faik beyden ayrıldıktan sonra eski dostlarıyla ilişkilerini tazeler.Bu arada Hakkı Celis’ i de arar.

Seniha ile Faik arasındaki ilişkiyi öğrenen Naim Efendi onların evlenmesini ister.Naim Efendinin bu isteği gerçekleşmez. Ayrıca ihtiyar adam, Seniha nın azar derecesindeki sitemlerine hedef olur. Naim Efendi, bu olay üzerine hastalanır.Tehlikeli günler geçirir.
Seniha bundan sonra dalgın, sinsi ve esrarlı bir kişi haline gelir. Onun bu halinden şüphelenen Madam Kromaki, Madam Kraft isminde zengin bir dulun evine gidip geldiğini öğrenir.Seniha hakkında iyi olmayan bir takım söylentiler dolaşır.Seniha, evden kaçarak Madam Kral ile beraber Trieste’e gider Burada bir pansiyona yerleşir, piyano dersleri alır. Faik de daha sonra oraya gider.

Servet Bey konaktan apartmana taşınmak niyetindedir. Konağın terk edilmesinin sebeplerinden biride, Seniha nın yakında dönecek olması ve Naim Efendinin onu görmek istememesi endişesidir. Servet Beyin ayrılmasıyla Naim Efendi konakta yalnız yaşamaya başlar. Hakkı Celis, bu günlerde onu hiç yalnız bırakmaz. Ara sıra hemşiresi Selma Hanım efendi onu kendi konağına götürür. Naim Efendi konağı kiraya verecektir. Yoksulluğa düşen ve hırçın bir insan olan Naim Efendinin kalbi yalnız Seniha ve Hakkı Cenis e açıktır.

Hakkı Cenis Çanakkale de savaşmaya karar verir. Çanakkale ye giden Hakkı Celis bir müddet için izinle geriye döner. Konakta Naim Efendiyle dertleşir. Naim Efendi ona derdini döker.

Bu arada Avrupa dan dövmüş olan Seniha ile evleneceği söylenen Necip adlı mebus, kısa bir süre için gittiği yerden dönmez. Bu evlenme işinin olmaması Seniha için büyük bir darbe olur. Faik Bey ise bu işten büyük bir haz duyar. Hakkı Celis, Faik Bey ile ile buluşur. Faik Bey ona Seniha hakkındaki olumsuz düşüncelerini anlatır. Bu sırada arabayla oradan geçmekte olan Seniha onları görür ve arabasına alır.Birlikte Senihaların apartmanını gelirler. Bu aradaki olaylar Hakkı Cenis e eski günlerini hatırlatır.

Uzun bir zamandan sonra Servet Beylerde düğünü andıran bir ziyafet verir. Naim Efendi, bu sıralarda can çekişmektedir. Bu zıtlık içerisinde Hakkı Cenis in Çanakkale’de şehit olduğu haberi Seniha’ya gelir. Seniha, Hakkı Cenis’in şehit olduğunu gören Hüsnü Beye olayı anlatmasını söyler. Hüsnü bey etraflıca anlatmaya başlar. Seniha sıkılır.