Etiket arşivi: Goriot Baba

Honore De Balzac Goriot Baba

1819 yılında Mme. Vaquer Paris’in her türlü kötülüklerin işlendiği bir mahallesindeki yıkık dökük, fakat iyi bir ad bırakmış oteline Eugène de Rastignac adında genç bir hukuk öğrencisi gelir. Soylu bir ailede dünyaya gelmekle birlikte yoksuldur. Paris’te hem mesleğinde hem sosyal bir alanda yükselerek ailesinin servetini geri almayı ümit eder. Yanında Viscountess de Beauseant ‘tan bir tavsiye mektubu vardır ve böylece , Paris’in gıpta edilen sosyetesine girmeyi başarır. Bu hayatın cazibesine kapılarak kendisinden geçen genç, üniversiteyi unutur; bir eğlence ve sefahat aleminin içine dalar ; böylece, annesi ve kız kardeşinin mücevherlerini satarak kendisine gönderdikleri parayı harcar.
Maison Vaquer’de kalanlardan biri , makarna imalatçılığından emekli olmuş Goriot adında biridir. Otelde kalanların anlattıklarına göre , önceleri oldukça zengin olan ve saygı duyulan biri olan Goriot , şimdi en ucuz dairede kalır. Elbiseleri lime lime denecek kadar da eskimiştir. Onun başına gelenler, giderek açığa çıkar. İki güzel kızı, soylu ailelerin çocuklarıyla evlenmiştir. Kızlarından biri Kontes, diğer de Baronestir. Ancak kızları kibirli ve müsrif insanlardır. Kocaları, kayın pederlerinin zenginliğine memnun iseler de ,onu kendi evlerinde görmek istemezler. Kızlarını şımartarak yetiştiren Goriot ; şimdi hayatını onların kaprislerini yerine getirmekle geçirir. Sadece onları değil, sevgililerinin dahi borçlarını öder . Fakat para suyunu çektikten sonra, adamın kızlarını ziyaret etmesine izin verilmez. Onları ancak, ara sıra sokakta görür.
Eugène , Goriot’in büyük kızı Countes de Restuad ile tanışır ve onun kim olduğunu bilmeksizin delicesine tutulur. Kız, ilkin onu evine alır, fakat babasının arkadaşı olduğunu öğrenince vazgeçer. Eugene, o zaman Viscontesin tavsiyesi üzerine , Viscontes de Beauseant tarafından kabul edilmek ve sosyetede yükselmek isteyen kızkardeşi Baroness de Nucingenl’ e kur yapmaya başlar. Viscontes tarafından kabul edilmek şartı ile, kız, Eugene’nin sevgilisi olmayı kabul eder. Kız aynı zamanda , Eugene ‘den , babası Goriot’e , yüzeysel de olsa saygılı davranmasını ister. Goriot da böylece, kızını ve Eugene’ye rahat bir daire tutar. Burada iki aşık buluştuğu gibi; Goriot, kızını ve Eugene’yi zaman zaman ziyaret eder.
Eugene , bu arada başka işler peşindedir. Maison Vaquer’de, Victorine Taillefer adında bir kız yaşar. Zengin bir adamın kızı olmakla beraber babası onun kendi kızı olduğundan şüphe ettiğinden , Victorine yoksulluk içinde yaşamaktadır. Otelde zeki , vicdansız ve şeytani Vautrin adında biri de vardır. Vautrin Eugene’ye, Victorine’in erkek kardeşi öldüğü taktirde , babasını ailesinin son bulmasını istemeyeceği ve kızını tanıyacağını söyler. Böyle bir durumda da kızın kocasının servete konacağını anlatır. Vautrin , Eugene’nin Victorine’e kur yapmasın ister. Bu arada , Vautrin de , kızın erkek kardeşini öldürecek ve kimse bunun bir cinayet olduğundan şüphelenmeyecektir. Vautrin , Bu iş için Eugene’den karın sadece beşte birini ister.
Eugene böyle bir teklif karşısında şoke olur. Onun için Delphine’in sevgilisi olmak , Victorine’in kocası olmaktan daha şevk vericidir. Vautrin, bu genç arkadaşını soysuzlaştırabileceğine inanır. Onu yoldan çıkarmak için her çareye başvurur. Eugene , sonunda, Victorine’e geçici olarak kur yapmaya ve kızın kendisine aşık olmasına imkan hazırlamaya karar verir. Ardından, oyunun ikinci safhası gerçekleşir. Victorine’in kardeşi bir düello sonucu öldürülür. Dehşet içinde kalan Eugene, kızla evlenemeyeceğini söyler. O zaman Vautrin tevkif edilir. Otelde onun hapishane kaçağı olduğunu bilen iki kişi , polise ihbar ederler.
Bu arada, ihtiyar Goriot da ölmek üzeredir. Kızlarının kaprisleri yüzünden, son günleri perişanlık içinde geçmiştir. Anastasie, sevgilisinin kumar borçlarını ödemek için , kocasının ailesine ait mücevherleri satmıştır. Goriot da , sorumluluklarını yerine getirmek içn yıllık tahsisatı ödemek zorundadır. Ayrıca bir gece elbisesi için ödemesi gereken bin frank meselesi vardır. Delphine ise, Eugene vasıtasıyla davet edildiği Viscontesin balosundan başka bir şey düşünmez. Babası ölmek üzere bulunduğu bir sırada dahi , Eugene’in kendisini baloya götürmesinde ısrar eder. Goriot ölür ve o anda baş ucunda , Eugene ile Bianchon adında iyi kalpli bir tıp öğrencisinden başka kimse yoktur. Gömme giderlerini onlar üzerlerine alırlar. Kızları cenazeye de katılmazlar.
Eugene, böyle olduğunu hiçbir şekilde hayal etmediği vicdansız ve sefil Paris sosyetesinden tiksinti duyar. Şimdi bu toplumla olan ilişkilerinde daha dikkatli hareket etmeye karar verir. Gerçi hala bu toplum üzerinde zafer kazanmak istese de , bu insanlardan nefret eder.
Yazar, ihtirasın kişiliğin önüne geçerek hayatı çıkılmaz boyutlara nasıl taşıdığını, kişiliklerin nasıl yitirildiğini ve bunun sadece hayatın bir parçası olduğunu Goriot Baba etrafında çok iyi işlenmiş bir hikaye ile anlatmayı başarmış