Etiket arşivi: Erdal Atabek

Erdal Atabek Bizim Duygusal Zekamız

Yazar, duygusal zekanın her insanın yaşamında değişik oranlarda mutlaka etkileri olduğunu kitabında bir ahenk içersinde işliyor.
İnsan oğlunun şimdiye kadar yaptığı en büyük buluşlardan birisi duyguların yönetimi olmuştur. Yirminci yüzyılda keşfedildiği için de önemi sonraları daha iyi anlaşılacaktır. Ama artık bilinmelidir ki “Duyguları yönetmeyen insan aklını da yönetememektedir.” Duygularını yönetmek ve anlamak, insanın doğru yer ve zamanda onları iletebilmesi, gücünü kullanabilmesidir. Artık bilim, bir otorite olarak, ruh dünyasının akıl ötesi bu en uzun noktasını acil ve karmaşık sorularına cevap verebilecek ve insan yüreğinin haritasını daha kesin bir biçimde çizebilecek konumdadır. Bu harita çizme çalışması bir anlamda, IQ (Zeka Testi) yeni zeka katsayısını genetik deneyimler sonucu değişmeyen niteliğini ve adeta kaderin yaşam süresince bize verilen bu mutlak değerlere sabit olduğunu öne sürerek zekayı dar bir açıdan tanımlayanlara da bir meydan okuma niteliğindedir. Söz gelimi yüksek IQ ‘lu birinin çuvallamasında ve vasat IQ’lu bir diğerinin şaşırtıcı derecede başarılı olmasında hangi etkenler rol oynuyor?
Genellikle duygularını yönetemeyenler, duygularının kendilerini yönettiğini anlamak zorunda kalırlar. İstek, tutku, korku, heyecan, sevgi, nefret, insan duygularıdır ve eğer bu duyguları biz yönetemezsek, bu duygular bizi yönetir. O zaman da biz duygularımızın bizi götürdüğü yere gideriz. Zeki bir insan inanılmaz aptallıklar da yapabilmektedir. İşte bu “İnanılmaz aptallıklar“duygusal zeka düşkünlüğünden kaynaklanan “aptallıklar”dır. Zekayı eksik, eksik olduğu içinde yanlış tanımlamanın hayatta çok sık görülen örnekleri bize “zekanın yeni boyutları”nı anlatmaktadır. Duygusal zeka farkındalık, irade geliştirme, oto–kontrol, dürtü kontrolü, empatik dinleme, empatik yaklaşım (başkasının ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlama), sorun çözme, grup çalışması yapabilme, sevgiyi, saygıyı bilme, yanlışı kabul etme gibi becerilerin alanıdır. Sosyal zeka, kendini ifade edebilme, etkin iletişim kurma beden dilini kullanabilme, kalabalık karşısında konuşma, eleştirilere karşı nesnel olabilme gibi becerileri kapsamaktadır. İnsan ruhu, doğanın bir parçasıdır ve doğa gibi boşluk kabul etmez. İçinde sevgiyi barındırmayan insan nefretle dolar ve insanlıktan uzaklaşır. Nefret etmeden birine kötülük yapmazsınız, nefreti içinde barındıran insan zaten öncelikle kendinden nefret etmiştir. İçinde nefreti yaşatan insan yüreğindeki sevgiyi kovmuştur. Umutsuzluk toplumsal bir depresyon gibi çevremizi sarmış durumda. Kendimize güvenmiyoruz, topluma güvenmiyoruz, geleceğe güvenmiyoruz ve umutsuzuz. Umutsuzluk, insan iradesini felç eden bir zehir gibi toplumu sardığı zaman çok dikkatli olmalıyız.
Genellikle bir toplumda umutsuzluğu ortadan kaldırmadan hiçbir şey yapamazsınız. Bir çocuk ıslığı, sade ve alçakgönüllüdür. Bir yandan geçip giderken fark bile edemezsiniz. Çocuk oradan her gün gelip geçiyorsa, ıslığı sizde yer eder. O yer temiz ve ışıklı bir yerdir. Bir gün çocuk geçmeyiverir, ıslığı duyulmaz olur. Birden onu nasıl da farketmiş olduğunuzu anlarsınız. O ıslığı artık duymazsınız ama sizdeki yeri kalır. Sadeli ve alçak gönüllülük artık orada yaşayacaktır. “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol”sözü çok derin anlamlar taşımaktadır ve herkesi düşündürecek büyük bir doğruyu açıklamaktadır. “Olduğu gibi görünmemek” sonuçta “olmadığı gibi görünmek” demektir. Bunu büyük bir marifet saymakta sonuçta hiç kimseyi aldatamaz, kişinin (yada toplumun) kendisini yanıltır. Olumlu yaşama gücü sadece güven artırıcı, rahatlatıcı bir şey değildir, aynı zamanda mutluluk verici, sağlığı artırıcı bir yöntemdir. Bir insana ”yapabileceğini” söylediğiniz her işin yapılması kolaylaşır. Tersine “yapmayacağını” söylerseniz onu yapabilme gücü önemli ölçüde azalır hatta yok olur.
İnsanlarda mazeret, elden gelen her şey yapıldıktan, akılcı her yol denendikten, yapma iradesi sonuna kadar kullanıldıktan sonra geçerli olabilir. Böyle olmadığı zaman, mazeret denen şeyin adı, bahane bulmaktır. Bir toplum, sorumluluk alabilen insanları kadar güçlüdür. Sorumluluk almanın ilk adımı, kendimizden başkalarının da var olduğunu bilmemiz, kabul etmemiz, onunla paylaşmayı kabul etmemizdir. İkinci adımı, kendi yaptıklarımızın “neden–sonuç” ilişkisini düşünmemizdir. Son olarak da “kendi yaptığımızın” riskini almamız, sonucuna katlanmayı göze almamızdır. Birey olmanın alt yapısında özgürlük ve sorumluluk birlikte bulunur. Sorumluluk vermeden özgürlük verilirse “bencil–başıboşluk” özgürlük vermeden sorumluluk verilirse “köleci itaat“ doğar. Ne gariptir ki; insanlar neden mutsuz? Nedir bu? Hayat bunun için mi yaşanıyor? İçimizdeki yaşama sevincini neden duyamıyoruz? Bu sorular için ne paneller yapılıyor, ne de sorun kabul ediliyor. Oysa, belki de yaşama mutluluğunun önündeki en büyük engel bunu görememektir.
Mina URGAN’ın bir söyleşisinde “her koyun hepimizin bacağında asılır”der. Mina URGAN bu sözü, ünlü atasözümüz olan “her koyun kendi bacağından asılır” sözüne karşı söylüyordu. Aslında ata sözümüz kişisel sorumluluğu Mina URGAN ise toplumsal sorumluluğa dikkatimizi çekiyor. “Başarısız olma sanatı” kimselerin ilgilenmediği önemli bir beceridir. Herkes “başarılı olma” peşinde koşar. Oysa önemli olan bir konuyu olumlu–olumsuz yanlarıyla kavrayabilmektir. Kimi zaman öyle bir şey yaşanır ki “kazanan kaybeder” “kaybeden kazanır”. Ama bütün toplumun daha bir çok şeyi şimdiden kaybettiği çok açık. Bu toplum sürekli değer yargıları kanaması yaşıyor. İnsanları düşündüren, durduran, harekete geçiren “onur” gibi “dürüstlük” gibi, “neyi ne için yaptığını bilmek” gibi kalite eksenleri, bir sirk aynasının her şeyi eciş bücüş eden görüntüsünde kaybolup gidiyor. Toplum büyük bir eksen kaybına uğruyor. Bir toplumda adalet insanları ödeştirmezse, insanlar kendi ödeşmelerini yeğlerler. Adalet ve siyasi iktidar, insanları ödeştirmezse, o toplumda “kişisel güç” iktidar olur. Mafyanın doğduğu alan da budur. İçinden gelen dürtüleri kontrol edememe insanların başına çok dert açmıştır. Bir şeyi yapmak için içinden “dürtülen” kişi gerginleşir, huzursuzlaşır. Eğer yapmak istediği şeyin yanlış olacağını ya da sonradan başına iş açacağını kavramışsa, daha önceki deneyleriyle anlamışsa yapmamak için döner dolaşır. Ancak gerginliği arttığından, başka türlü sakinleşemeyeceğini bildiğinden ayakları oraya giderek o işi yapar. Yapılan bireysel hatalarda aileler suçlanmamalı, onlara yardımcı olunmalıdır. Gençler suçlanmamalı, onlarla arkadaş olunmalıdır. Çocukların ve gençlerin “kişilik eğitimi” için bütün eğitim kurumlarında program değişikliklerin zamanı geçmiştir.
Biz yetişkinler, gençlerle ilgilenmenin ne olduğunu bilmeliyiz. Onların değerlerini arttırıcı çalışmalar, kendilerini açıklamaya uygun ortamlar, sorunların tartışılması, sağlam bireysel ve sosyal bağların kurulması hepimiz için çok önemlidir. Olaylara üzülmek ve sevinmek sadece yüzeysel bir bakış açısından ibarettir. Gençlerle, onları severek, onlara değer vererek, onları anlayarak ilgilenmeliyiz. Aksi taktirde ortaya; ruh sağlığı bozuklukları, kimlik bunalımı, sosyal değerler kargaşası, köksüzlük ve bağsızlık, hayatın anlamsızlığı ve hiçliği gibi psikolojik sorunlar ortaya çıkar. Çaresiz insana yeniden bakmamız gerekiyor. Yasaklanmış dünya nimetleri, engellenmiş dürtüleri, her şeyin var olduğu bir hayatta, ”hiç” olduğunu anlamanın öfkesini biriktiren insana yeniden bakmamız gerekiyor. Her şey onunla başlıyor ve onunla bitiyor. İnançla bilinci doğru yerlere koyamamış, birbirine karıştırmış bir toplum kültürünün gel gitleri yaşanıyor. İnanç sahibi olmayı “aydınlanmak” sayan bir anlayışla bilinç sahibi olmayı “inanmakla” açıklayan düşünce, kendi kargaşa ortamını da yaratıyor. Bugünkü çalkantıların temel nedeni budur. “Karar vermek” insanın kendi içindeki sınavdır. Eğer kararı gerçekten kendiniz verecekseniz bir dizi zihinsel işlem yapmanız gerekecektir. İster bir gömlek almak, ister bir partiye oy vermek olsun, karar vermek işlemi ne istediğinizi bilmekdir. Yer yüzündeki tüm canlılarda “Korku” nesnel bir tehlikeye karşı duyulan sağlıklı, koruyucu tepkidir. “Kaygı” ise nesnel bir tehlike olmadan sanki bu tehlike varmış gibi kişinin ürkmesidir ki sağlıksız bir tepki demektir. Kaygı önce güven duygusunu ortadan kaldırır, kişi kendini güvensiz bulur. Bu durumda hayata katılımını azaltır, çekinik kalmayı yeğler, ilgi alanını daraltır, kendine ve herkese karşı bir güvensizlik geliştirir. Onun içinde “kişisel ve toplumsal korkuları ve kaygıları yenmek” günümüz toplumlarının en önemli sorunu sayılmaktadır. Bu konu bitmeden anlaşılmadan, irdelenmeden, çözümü için çalışılmadan insanlar rahat edemeyecektir. On beş milyon kişi Sayısal Loto oynamış, toplanan para bir trilyonu geçmiş. Bir gazete de “Bu para çıldırtır” diye manşet atmış. Alın size 1999 Türkiye’sinin gerçekçi bir fotoğrafı. İşte bu davranışı belirleyen sözcük “umut” değildir. Gerçek “umut” güven duygusuna dayalı sağlıklı bir beklentidir. Çevremizde sayısı giderek artan “Diplomalı Cahil” tanımına uyan bu tanımlama neyi anlatıyor? Burada anlatılan “bir meslek kazandırmak için eğitilirken kişiliği ve özerk düşünce yetisi geliştirilmemiş kişi” nin gerçekte eğitilmiş sayılıp sayılmayacağıdır. Öncelikli sorun “neyin neden yapıldığını bilmek”tir. İnsanlarda “Soru sormak” zekanın işlerliğidir. Eğer soru sormayı durdurursanız, soru sormaya izin vermezseniz o ortamda zeka işlevlik kazanamaz, kişilik gelişmez. Sorusu olmayan, hep yanıtı olan bir kültür geri kalmış bir kültürdür. Haziran ayı ortalarında “üniversite giriş sınavı” var. Bir buçuk milyon kadar öğrenci bu sınava girecek. Lise 2. sınıfta başlayan “alan seçme” ile girilen yolun sonu bir yüksek öğrenim kurumuna girme başarısıyla biterse, çabalar boşa gitmemiş olacak. Ne var ki çoğunluğun istediği yere giremeyeceği ya da başarılı olamayacağı, bu sınavla bütün bir geleceğin meslek açısından belirlenmesi başlı başına kaygı nedenidir. Sonuçta bu sınav da her engel gibi hayatın sonu değildir. Yapılacak olan da kalan zamanı etkin bir programla değerlendirerek sınavdan en iyi sonucu almaya çalışmak, sonrası için de bu sınavdan çıkarılacak dersleri alabilmektir. Başarı, onu hak edenlerin olacaktır. Ulusal futbol takımımız heyecan verici bir oyundan sonra Hollanda ulusal futbol takımını 1–0 yendi. Bu maç kazanıldı ve sevincimiz bir futbol maçını kazanmanın çok ötesine geçti. Hollanda futbol takımını yenmeye çok önem veriyoruz ama işin geri yanına hiç önem vermiyoruz. İşte bu bizim sorunumuz.
Bugün dünyadaki en iyi matematik eğitiminin Hollanda’da yapıldığını bilmek pek azımızın ilgisini çekmektedir. En iyi bilim eğitimi Japonya’da, en iyi sanat eğitimi ABD’de, en iyi yetişkin eğitimi İsveç’te yapılmaktadır. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Günlük başarılara değil süregelen başarılara sevinmeyi öğrenmemiz gereklidir. Başarının sırrı nedir? Bir öğrencinin başarısından, futbol takımının zaferine kadar başarıyı teşkil eden unsurlar; isteklenme (ben bunu yapmak istiyorum), donanım (bilgi, beceri gibi altyapıların sahip olma), yapabilme gücü (performans), değerlendirebilme (kendi durumunu), ve düzeltme (yanlışlıklarını ve eksikliklerini tamamlamak) unsurlarıdır. Almanya’nın büyük bir kentinin banliyösünde bahçeli, çiçekli, ağaçlık bir bölgeden asfalt bir yol geçirme kararı alınmıştı. Yolu yapmak için gelen teknik heyet ve işçiler incelemelerini yaptılar ve asfalt dökümüne başladılar. Kullanıma açılmasına birkaç gün kala asfaltın, altta kalan çiçekler tarafından bozulmakta olduğunu tespit ettiler. Tekrar asfalt döküldü, yine aynı sonuçla karşılaştılar. Bu çiçek türü incelenmeliydi. Botanikçiler geldi gerekli incelemeyi yaptılar ve asfaltın, dökülüp pürüzsüz yayılması için bu çiçeklerin ortadan kaldırılması gerektiğine karar verdiler. Biz bu çiçeğe ve yola “Asfalt Çiçeği” adını verdik. Arkadaşımın bana anlattığı bu olay beni hayata bağlamıştı. Bir çiçek asfaltı yenebiliyorsa insanoğlu da bütün güçlüklerin üstesinden gelebilir. Yeter ki duygularını en iyi şekilde kullanıp kontrol edebilsin. Her şey bizimle başlayacak, bizimle değişmeye mahkum olacaktır.

Erdal Atabek Alkol ve insan

Sosyal yaşantımızda içkilerin yeri öteden beri var. Alkollü içkiler sorunlarını da birlikte getirmekte. Bu sorunlar bilmekle beraber genelde kendisini göstermeleri beklenmektedir. Aile içinde sorunlar, iş yerinde sorunlar, arkadaş çevresinde sorunlar ve bu sorunların artarak çevreyi de ilgilendirmesi gibi….
Alkollü içkiler çağın insanı için de, çağdaş toplumlar için de sorun. Gelişmiş ülkeler bu konu için enstitüler, merkezler kuruyor, alkollü içkilere karşı kampanyalar açıyor. Sorunlar ciddi boyutlarda. Diğer yandan alkollü içkiler sosyal yaşamımıza iyice girmiş, yaşam kültürümüzün neredeyse bir parçası olmuştur.
Ülkemizde kaç trafik kazasının alkollü içkilerden olduğunu, bıçaklı, tabancalı kaç kavganın kafalar çekildikten sonra çıktığını, alkole bağlı hastalıkların, aile kavgalarının oranını kesinlikle bilmiyoruz. Bildiğimiz; ülkemizde alkollü içkilerin giderek çok tüketilmeye başlandığıdır ve yaralamalarla, ölümlerle sonuçlanan bir çok olayda işe alkolün karıştığıdır.
İnsanlık tarihi kadar eski olan alkolün neden içildiği, insanları içki içmeye yönelten psikolojik etkenleri araştırdığımızda şunları buluyoruz:
Sevinç
Üzüntü
Ruhsal gerginlik
Baskı
Düş kırıklığı
Heyecan
Can sıkıntısı
Güvensizlik
Önemsenmeme
Bu sebeplerden doğan bunalımlar, içkiye yönelten en önemli etkenlerdir. İçki içmek, bu durumlardan bir kaçış olmakta ve koşulları değiştiremeyince kendi durumunu değiştirmek kolay yol olarak görünmektedir. Bu yola götüren araç da içkidir.
İçki içmeyi sorun durumuna getiren de budur. Bu etkenlerin kendine özgü gerçekçi çözümlerinin yerine, içkinin “örtücü” çözümüne başvuruldu mu sorunların çözülmesi şöyle dursun; yeni bir sorun demeti ortaya çıkar: “ALKOLÜN GETİRDİĞİ SORUNLAR” GÜLHANE Askeri Tıp Akademisi’nin Ankara ve Hacettepe Tıp Fakültelerinin öğretim iyelerinden 106’ sının imzasını taşıyan ortak bir açıklama, “alkolizmin bütün dünyada en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu, gençleri alkolizme götüren yolun önemli bir başlangıç noktası olarak serbest bira satışlarını ve reklamlarını göstermektedir. Alkollü içki statüsünde görülmeyen bira birçok genci yanılttığı gibi alkol tedavisinde de bu bakış açıcısı yüzünden sorunlar çıkarmaktadır.” Araştırma neticesinde Televizyon reklamlarının yasaklanması ve içkili lokantalarda 18 yaşından küçüklere bira dahil satılmaması gündeme gelmiştir.

ALKOLÜN BİYOKİMYASI

Alkollü içki içildiği zaman etil alkol de vücuda girmiş olur. Alkol, doğal bir besin maddesi değildir. Vücut, doğal olmayan bir madde geldiği zaman onu en kısa zamanda atmak için çalışmaya başlar. Alkol girdiği anda, vücudun alkolü atma mekanizması harekete geçer ve alkol tümüyle atılıncaya kadar bu mekanizmanın çalışması sürer.

Alkolün vücudu beslediği kanısı yanlıştır. Alkol yanarken ortaya enerji çıkar. Bir gram alkol 7 kalori verir. Bu kalori mekanik enerjiye dönüşür. Ancak bu enerji vücudu beslemez. Çünkü; alkolde aminoasit, esansiyel yağ asidi, vitamin gibi vücuda gerekli maddelerin hiç biri yoktur. Aksine alkol vücudun beslenmesini bozar. Alkolle alınan kalori aldatıcı bir duygu yaratarak besin alınmasını engeller.

İÇKİ VE RUHSAL DAVRANIŞLAR

İnsanın ruh davranışlarına yön veren üç önemli ruhsal etken vardır:
1.“id” adı verilen alt benlik: Kalıtımla geçen doğuştan var olan yapıda yerleşmiş bulunan her şeyi içerir. Alt benlik bilinçdışıdır, dış dünyayla bağlantısı yoktur, zaman ve yer kavramı tanımaz. Cinsellik ve saldırganlık dürtüleri alt benlikte bulunur.
2.Ruhsal aygıtın ikinci parçası benlik (ego) alt benlik ile dış dünya arasında uyumu sağlayan arabulucu işlemini yapar.
3.Ruhsal aygıtın üçüncü parçası ise üst benlik (süper ego)tir. Üst benlik aileden ve toplumdan gelen değer yargılarını içeren özel bir yapı olarak farklılaşmıştır.
İsteklerimizi, hareketlerimizi, iyi-kötü, doğru- yanlış diye niteleyen üst benliktir. Korku, utanç ve suçluluk duygusu üst benlik tarafından yaratılır.
Alkol alımı artınca üst benlik denetiminin azalması, giderek kalkması, kişinin toplumsal değer yargıları dışında hareket etmesine yol açar.

ALKOLÜN VUCUDA ZARARLARI

Alkolün, sindirim sisteminde; akut gastrit, kronik gastrit, mide ülseri, akut gastro-enterit, kronik kolit, Karaciğerde; alkol hepatiti, karaciğer yağlanması, karaciğer sirozu gibi hastalıklara, kalp-damar sisteminde; koroner hastalıklara, kardiomyopatiye, çevre sinir sisteminde; polinevrit ve beyinde de, merkezi sinir sistemi bozukluklarına yol açtığı saptanmıştır.
Ayrıca alkolün trafikte kazalara, sosyal ilişkilerde kopukluklara, tedavi aşamalarında olumsuzluklara, aile yaşamında şiddetli geçimsizliklere ve kişilik bozukluklarında neden olduğu da bilinen gerçekler arasında dır.

ALKOLİZMİN NEDENLERİ

Alkolizmin nedenleri üç yerde aranmalıdır: Kişinin kendine, aile içinde ve toplumda.
Kişisel nedenler arasında, bedensel ve ruhsal sebepler, baskıcı tutum, sorumsuz yetişme, alkolizme yatkınlık sayılabilmektedir.
Aileye bağlı nedenler arasında, anlaşamayan ve ayrılan eşlerin çocuğa karşı tutumu, ayrıldığı eşi çocuğa kötüleme, çocuğa ilgisizlik, çocuğu hırpalamak, aile içi anlaşmazlıklar, eşler arası geçimsizlik sayılabilir.
Toplumsal nedenler arasında, ekonomik çalkantılar, enflasyon, ekonomik sıkıntılar, iş yaşamının güçlükleri, hızlı toplumsal değişme ve bunun gelenek ve görenekleri zayıflatması sayılabilir.

ALKOLİZM RİSKİNİN ÖNEMLİ KRİTERLERİ

Kimler “alkolik olma tehlikesi” içindedir sorusuna “sürekli içki tüketen herkes” diye yanıt verilebilir. Ancak; Olaylar göstermiştir ki, sürekli içki içmekten daha önemli olan, kişiyi alkol bağımlılığına iten nedenlerdir. Bu nedenleri sıralamak gerekirse:
Ailesinde alkolik olanlar.
Yıkılmış ya da dağılmış ailelerden geleneler.
Kültürel yoksunluk çeken ailelerden gelenler.
Ruhsal-cinsel gelişme dönemlerini başarılı bir biçimde geçirmeden ergenlik ve delikanlılık dönemine gireler.

Önemli ve sürekli ruhsal sorun ve hastalığı olanlar
Değişik toplumsal zorl ama altında kalan ve bu duruma uyum sağlayamayanlar
Alkole karşı dayanıklılık direnci fazla olanlar

SARHOŞ OLMA TRENDİ
a.Davranışlar: Kırıcı, kavgacı, saldırgan davranışlar. Açık saçık küfürlü konuşmalar. Kendinden başka kimseyi gözün görmemesi, karşısındakini dinlememe, aşırı alıngan ve duyarlı olmak.
b.Hareketler: Hareket koordinasyonu bozulur, sendelemeler, yalpalamalar, dengesiz yürüyüşler başlar
c.Duyumlar: Fizyolojik duyumlar zayıflar, ağrı duygusu azalır.

d.Fizyolojik değişiklikler: Bulantı, kusma, alkol seviyesinin artmasıyla kişinin renginin solması, kan basıncının düşmesi, uzun ve horlamalı bir uykunun başlaması.
e.Akut alkol zehirlenmesi: 100 cc kanda 200 mgr. Alkol düzeyinin üstüne çıkıldıkça akut alkol zehirlenmesi görülür. Bu oran, 500 mgr.yi geçerse ölüm kaçınılmaz olur.

ALKOL PSİKOZLARI

Alkol psikozlar, alkole bağlı ruhsal sinirsel bozukluklardır. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konudaki sınıflandırmasına göre alkol psikozları şöyledir:
Alkolden kesilme sendromu: Kronik, uzun süredir alkolik ola bir kişi alkol miktarını birdenbire azaltır ya da kesere, değişik ölçülerde olumsuzluklar ortaya çıkar: baş ağrısı, yüzde kızarma, ateş yükselmesi, terleme, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, kalp çarpıntısı, kan basıncında yükselme gibi…
Delirum Tremens: Bu hastalık akut bir organik beyin sendromudur. Bilinç bulanıklığı ve bozukluğu, yönelim kusuru, korku ve panik, sanrılar, yanılsamalar, görsel, dokunsal, işitsel yanılımlar gibi…
Alkol Hallüsinozisi: Hastalık dönemi korkulu, öfkeli, depresif olabilir, hasta intihar girişiminde bulunabilir.
Korsakov Psikozu: Yakın geçmişle ilişkili olarak ağır bellek bozukluğuyla ortaya çıkar, bellek boşluklarını doldurmak için de masallar uydurulur. Uzun süre alkol almış kişilerde, beslenme bozukluğu, vitamin eksikliği sonucunda ortaya çıkan organik beyin sendromudur.
Vernicke hastalığı: Bilinç bulanıklığı, yönelim bozukluğu, anlama güçlüğü göz kaslarında güç kaybı ya da felç sinir felci, ayakta durma ve yürüme güçlüğü gibi..
Alkol Bunaması: Beyin kabuğunda bozuklukla ortaya çıkan alkolizme bağlı bunamadır. Zihin yetilerinde yıkılma ve çökme görülür.
Alkol Paranoyası: Üst benlik denetimi zayıflar paranoid sanrılara karşı savunma çöker, bilinç dışı dürtüle ortaya çıkar. Kişi kendi kusurlarını başkasına yansıtma yolunu geliştirir.
Patalojik Sarhoşluk: Sara nöbetlerine benzer tepkiler, çevreye saldırmalar, derin uyku, ve uykudan uyandıktan sonra hatırlamama gibi…
Beyincik dejenerasyonu: Alğılamalarda ve hareketlerde gelgit ve kesiklik başlar
Ambiyobi: Özellikle yeşil ve kırmızı renklere karşı olmak üzere merkezi görme bulanıklığı olur.
Bunların dışında; Marchiafava hastalığı, Santral Pons miyelinozisi, beriberi, Pallegra bilinen diğer alkol psikozları olarak sayılabilir.

ALKOLİZM TEDAVİSİ

Alkol tedavisi için kişinin öncelikle alkole bağlı sorunları olduğunu kabullenmesi ve bu sorunlardan kurtulmak istemesi birincil koşuldur. Profesyonel yardım alması ve bilinen tıbben geçerliliği kabul edilmiş yöntemlere başvurması kaçınılmazdır.

ALKOLE KARŞI MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Alkollü içki üretimini kısıtlamak, içki içilen yerlerin sayısını ve açık kalma süresini sınırlandırmak, içki şişelerine uyarıcı etiket koymak, içki içlen yerlerde uyarıcı levhalar bulundurmak kamu yetkilileri tarafından alınabilecek önlemlerdir.
Eğitim alanında yapılması gerekenler ise; okullarda alkolizmle ilgili eğitim yağmak, içki içen insanların eşlerini eğitmek, alkolle ilgili araştırma ödülleri koymaktır.
Sağlık hizmetleri alanında ise; içki reklamlarının kısıtlanması önemli bir etmen olarak düşünülebilir.

ALKOLE KARŞI SAĞLIK VE SPOR

Alkole karşı mücadele, alkol içerken geçiren zamanın daha olumlu uğraşlarla geçirilmesini de kapsar. Özellikle gençler için kitlesel spor önemli bir yöntemdir.
Sporu yaygınlaştırmak, hem zamanı olumlu değerlendirmek, hem de insanı alkolden uzaklaştırmak için kullanılması gereken doğru bir yöntemdir.