Etiket arşivi: Dinamik Zeka

Şule Erçetin Örgütsel Zeka

Örgütsel zeka, örgütlerin kendi kendini uyarlayan karmaşık sistemler olarak değerlendirilmesidir.
Grup zekası, kolektif zeka, yarışmacı zeka gibi kavramlara rastlanır. Yaşayan, öğrenen, uyarlanan , gelişen ve büyüyen canlı organizmalar olarak ele alındığında, örgütler, yöneticiler olarak değerlendirilebilir. Örgütsel zekayı oluşturan yeteneklerin sıkça tekrarlanan boyutları şunlardır:
ESNEKLİK:Örgütün çevresel gerekleri karşılamak için değişebilmesi ve gelişebilmesi
GİRİŞİMCİLİK:Örgütün teknik, yönetsel sistemlerde, ürünlerde hizmetlerde ve pazarlarda yenilikler , değişiklikler yapabilmesi.
KENDİ KENDİNİ KONTROL:Örgütte başka değerlere dayalı içsel disiplinin oluşturulabilmesidir.
ETKİCİ UYUM:Tüm işlevsel düzeylere ilişkin örgütsel etkililiğin ölçütlerinin belirlenebilmesi, uzun ve kısa dönemi kapsayacak biçimde kritik başarı örgütlerinin geliştirilebilmesidir.
Örgütsel zeka, bir örgütün amaçları ve yeteneklerine dayalı olarak uyumu, çevresini biçimlendirmesi ve değiştirmesidir.
Cattel’in akıcı ve kristalize zeka ayrımından örgütlerinde zekası, dinamik ve statik olarak iki boyutta düşünülebilir.
Dinamik Zeka: Örgütün dinamik zekası, onun çevresine uyabilmesine veya çevresini etkileyebilmesine olanak kılar.
Statik Zeka: Örgütsel ve bireysel düzeyde deneyimlerin, uzmanlığın ve eğitimin toplamından oluşur. Örgütsel zekaya ilişkin altı nokta vurgulanmaktadır:
1)Çevre
2)Örgütsel uslamlama yeteneği ve kullanılması
3)Örgütsel deneyim, Uzmanlık ve Eğitim
4)Bireysel deneyim, uzmanlık ve eğitim
5)Enformasyon teknolojisi
6)Sinerjidir

Örgütsel anlamda zekayı ele alanlarda biri Senge’dir.
Senge (1991), grup halinde öğrenebileceğini, bunu gerçekleştiren takımların olağanüstü kapasiteler geliştirerek eşgüdümlü eylemleriyle bireysel zeka düzeylerini aşan bir kolektif zeka düzeyine ulaşabileceklerini vurgulamaktadır. Örgütün yapısı göz önüne alınarak mekanik, biyolojik ağ ve kaotik maddelerden biri yada karma bir modelin seçimiyle oluşturulmasıdır.
Bilgiyi hızlı ve yoğun kullanabilmek , dağıtabilmek, değerlendirebilmek, kolektif zekayı geliştirebilmek, bir organizma olabilmek için iletişim ve bilişim teknolojileri kullanılmalıdır.
İnsan kaynağı bireysel ve örgütsel düzeyde sembiyonomik evrimin her alanındaki zorlamalarına, mesleki etkinliğin arttırılması sağlanmalıdır. Tanımlar ve yaklaşımlar değerlendirildiğinde şunlar söylenebilir:
1)Çevre
2)Örgütsel yapı ve işleyiş
3)Öğrenme
4)Bilgi yönetimi
5)Teknoloji yönetimi
6)Mekan yönetimi
7)Etik
8)Duyguların yönetimi

Bütün bunlar göz önüne alınarak, örgütsel zeka, örgütlerin dirimleri sürdürebilmelerine olanaklı kılan yeteneklerin bütününü ve kullanımını ifade etmektedir.