Etiket arşivi: Cervantes Eserleri

Cervantes Don Kişot

İspanya’nın bir köyünde ,elli yaşında ,uzun,ince boylu,zayıf yapılı, Kesada adında bir köylü yaşar. Bu kişinin , köyün yüksek bir tepesinin üzerinde bulunan, eski zaman şatolarına benzeyen eski bir konağı vardır. Bu konakta, hizmetçisi , uşağı ve on dokuz yaşındaki yeğeni ile birlikte yaşamaktadır.
Kesada , gece gündüz demeden , derebeylik devrinde , Avrupa’da zayıfları , güçsüzleri korumak amacıyla ülke ülke dolaşan şövalyeleri konu alan kitaplar okur. Odasının biri , bu şövalye kitapları ile doludur. Eski zaman şövalyelerine büyük bir hayranlık duymaktadır. Sonunda şövalye olmaya karar verir.Büyük bir şövalye olmak için bazı şeyler gereklidir.İyi bir şövalyenin önce bir kılıcı , kalkanı ve silahı olmalıdır. Bunlardan biri olmazsa tam anlamıyla bir şövalye olunmaz. Sonunda bütün eksiklerini tamamlar. Fakat daha önemli bir eksik vardır. Kesada adı gerçek bir şövalyeye uygun değildir ve adını Don Kişot olarak değiştirir.Kendisine bir at gerekmektedir. Çünkü her şövalyenin güçlü bir atı vardır.Hemen ahıra koşar ve ahırda sıska , zayıf bir at bulur ve ertesi sabah yola koyulur.
Belli bir süre sonra bir hana rastlar. Hanı kale zanneder. Şövalye olmanın başka bir şartı da derebeyi yenmiş olmaktır. Kendisini şanslı hisseder ve kaleyi zaptetmek için işe koyulur. Böylece kendisine zırh giydirileceğini düşünür. Atını kaleye doğru sürer. Hancı , olayı fark eder ve Don Kişot’u karşılar. Hancı şakacı birisidir. Don Kişot’la alay ederler , eğlenirler , gülerler. Hancı bir şövalyenin yanında bulunması gereken dört şeyi söyler. Bunlar ;çokça para , iç çamaşırı , yara merhemi ve bir uşaktır. Don Kişot’a bunları tamamlamasını söyler. Ertesi sabah, Don Kişot’a zırh giydirme töreni yapılır. Don Kişot , artık kendisini tam bir şövalye olarak görür. Bu dört eksiğini tamamlamak için köye döner. Bu eksiklerini tamamlar.
Uşağı ile birlikte yola koyulurlar. Uşağın adı Sanço Panza’dır. Epey ilerledikten sonra yel değirmenlerine rastlarlar. Don Kişot düşmanlarının karşıda olduğunu söyler. Sanço Panza karşıda yel değirmenlerinden başka bir şey görmez. Don Kişot , karşıdaki büyük devlere saldıracaklarını söyler. Sanço Panza onların dev değil , yel değirmeni olduğunu söylese de Don Kişot , Sanço Panza’nın sözünü keser ve devlere yani yel değirmenlerine saldırır. Yel değirmeninin koca kanadı Don Kişot’la atına çarpar ve birkaç metre geriye uçarlar. Sanço Panza , Don Kişot’u kaldırır ve ağacın gölgesine taşır. Don Kişot devlerin çok güçlü olduğunu söyler. Belirli bir süre sonra yaraları iyileşir.
Başka bir gün yine ilerlerken on , on beş kişilik bir gruba rastlarlar. Don Kişot , bunların düşman kuvvetleri olduğunu düşünerek saldırıya geçer. Don Kişot , korkunç bir dayak yer ve ölü gibi yere yatar , serilir , kalır . Sanço Panza , Don Kişot’u yerden kaldırarak atına bindirir ve yola koyulur.
Sabah olur gün ağarmaya başlar. Yola koyulurlar. İkisi de çok yorgun düşer. Bir çayırlığa rastlarlar. Çayırlıkta bir ağacın gölgesine geçip otururlar. At ve eşeklerini çayıra salarlar. Yemeklerini yerler.Hayvanlarda taze otları yerler. Bir süre sonra çayırlığa birkaç kişi gelir. Onlarda hayvanlarını çayıra salarlar ve başka bir ağacın gölgesine yerleşirler. Yeni gelenlerden biri kendi atı sanıp, Don Kişot’un atının üzerindeki heybeyi karıştırmaya başlar. Don Kişot durumu fark eder. Adamın hırsızlık yaptığını zanneder. Don Kişot , bir daha çarpışma ,savaşma ,kavga şansı eline geçtiği için sevinir. Sanço Panza , Don Kişot’ u kararından vazgeçirmeye çalışır. Don Kişot doğrulur ,ayağa kalkar, zırhını giyer ,kılıcını eline alır ve kişilere hakaret ederek ileriye doğru atılır. Diğer gurup , Don Kişot ve Sanço Panza’yı döver. Don Kişot’ un ağzından burnundan kan gelir. Diğer kişiler arkalarına bile bakmadan kaçarlar. Sanço Panza , Don Kişot’u ayağa kaldırır ve Don Kişot’ un atıda ayağından yaralanmıştır. Don Kişot , Sanço Panza’nın eşeğine biner ve yola düşerler.
Bir hana rastlarlar. Hancı Don Kişot,a yardım eder ve yarasına merhem olur. Don Kişot , içer , yer, , yatar ,ve iyileşir.Don Kişot; ’’Şövalyeler , yar, içer, yatar, kalkar para vermez ‘’ deyince hancıdan da korkunç bir şekilde dayak yer ve Sanço Panza, Don Kişot’u köyüne geri getirir. Don Kişot şatosunda belirli bir süre sonra iyileşir ve şövalyeliğin kendine göre olmadığını anlar.Eski hayatına geri döner.