Etiket arşivi: Büyük iskender kitap özeti

VALERIO MASSIMO MANFREDI BÜYÜK İSKENDER

Makedon kıralı Philippos’un eşi kraliçe Olympias dinsel duyguları yoğun kocasının seferleri yüzünden dolayı da kendini tamamen dinsel ayinlere vermiş durumdaydı.

Bir gece eşiyle birlikte uyuyan kraliçe Olympias düşünde kendisine bir sürüngenin sahip olduğunu görmüş ve soluk soluğa kalarak uyanmış. kral ertesi gün sefere çıkmıştı. İlerleyen zamanda Kraliçe o gece hamile kaldığını anladı. Kraliçe doğurduğu zaman Philippos kazandığı büyük savaşın ardından savaş tazminatı için pazarlık yapıyordu. Günler süren bu pazarlığı alışılmadık bir biçimde yeni doğan oğlunu görmek için terk etti. Çocuğun güzelliği ve bakışlarındaki asalet herkesi şaşırtıyor aynı zamanda büyülüyordu, cocuğun adını da dayısınınki gibi İskender koydular.

Philippos çok zeki bir komutan aynı zamanda da çok uyanık bir politikacıydı. Yerleşik düzene sahip olmayan Makedon halkını yerleşik düzene geçirmiş düzenli ordular kurarak ta çevresindeki ülkelere korku saçar hale gelmişti. Yunan, Helen uygarlığına tutkundu onların sanata, sanatçıya verdiği değer, onların kentsel yaşam örnekleri ve demokratik yaşamları onu büyülemişti.

Philippos oğlunun eğitimine çok önem veriyordu. Hem ona bağlılıklarını ve sadakatlerini arttırmak hem de kadim dostlar edinmesini sağlamak amacıyla ülkenin ileri gelenlerinin ve soylularının çocuklarıyla birlikte sarayda yaşayıp beraber eğitim almalarını sağlamıştır. Bu sayede İskender hayatındaki en değerli 8 kişiyle çocukluktan beri bir arada olmaya başlamıştı.

Kral topraklarını hayal edilemeyecek boyutlara çıkartmak istiyor bu nedenle de en büyük düşman olarak ta Pers’leri görüyordu ama onlarla savaşa girmenin nedenli büyük zararlarda doğurabileceğini biliyordu. Diğer taraftan Yunanlılarla dost olup kendi liderliği altına almak istiyordu.

İskender’in eğitimi için ünlü bilim adama Aristotales’i ülkesine getirtmiş, onun yanında Yunanistan’daki akademisini ve asistanlarını Mieze kentine taşımasına müsaade etmiş bunun için çok büyük paralar harcamıştır. Kendisinin bilmediği bilim, kültür, edebiyat ve sanat konularının İskender tarafından öğrenilmesini dolayısıyla da onun tam bir kral olmasını istiyordu. Bu eğitimlere İskender’in çocukluktan beri yanında olan arkadaşları da katılıyorlardı. Kral yeniden evlenmeye karar vermişti yeni eşi henüz küçük kızı Kleopatra yaşındaydı ve general Attalos’un kızıydı ve soylu bir aileden geliyordu. Bu durumda doğuracağı bir erkek çocuk tahtın yasal varisi olacaktı. Bu durum kraliçe Olympias ve İskender üzerinde büyük bir gerginlik yaratmıştı. Düğün gününde Attalos’un “Makedonya tahtına yasal bir varis ver” dileğiyle kadeh kaldırması üzerine İskender kılıcını çekmiş ama kral Philippos girmişti. Baba oğul neredeyse vuruşacaklardı ama kral şaraba yenik düşüp, sızıp kaldı.

İskender ve annesi Olympias, dayısı Epir Kralı İskender’in yanına kaçtılar. İskender bir süre burada yaşadı. Fakat bunun dayısı için sıkıntı olabileceğini düşünerek oradan ayrıldı. Çeşitli ve olay ve yazışmalardan sonra babasıyla barıştı ve saraya geri döndü.

Philippos Epir Kralı İskender’in kendine olan bağlılığını arttırmak için onu kızı Kleopatra ile evlendirmeye karar verdi. Düğün günü bir muhafız tarafından Philippos öldürüldü katil ölü olarak ele geçirildi. İskender vakit geçirmeden tahta geçti. Hükümdarlığını sağlamlaştırmak için sadakatinden endişe duyduğu sınır komşularına saldırılarda bulundu. Bu saldırılarda genç yaşına rağmen kazandığı büyük başarılar çok kısa zamanda Makedonya’da ve komşu ülkelerde yayıldı. Ona itaatsizlikte direnen Thebaili’ler feci bir sona sahip oldular. Şehirlerinde taş üstünde taş bırakılmadı. Bu İskender’i derinden yaraladı ama aynı zamanda Atinalıların sağlıklı bir karar vererek İskender’le bir barış anlaşmasını sağladı.

İskender ülkesine döndüğünde babasının da hayali olan Asya seferine çıkmaya karar verdiğini arkadaşlarına bildirdi. Onlardan da büyük bir destek alarak hazırlıklara başlandı. Epir kralı İskender son kez görüşerek onun batıya, kendisinin ise doğuya sefer düzenlemesine karar verdiler. Gelmiş geçmiş en büyük imparatorluğu kurmaya birbirlerine söz verdiler.