Etiket arşivi: Bitmeyen Kavga özeti

JONH STEiNBECK Bitmeyen Kavga

Amerika’da gerçekleşen olayın kahramanları, Amerikalı binlerce elma toplayıcısı ve beş-altı tane sendikacı. Jim Nolan, ailesi düzen tarafından yok edildiğini söyleyen ve bu nedenle kızıllar partisine (sendikacılara) katılmak isteyen bir genç. Jim’in babası bir işçidir ve bir işçi olayları sırasında yediği dayak nedeniyle akli dengesini kaybederek bir olay sırasında da vurularak ölmüştür. Kız kardeşi kaçırılmış ve bir daha bulunamamıştır. Bu olaylar sonunda da annesi o hapiste iken ölmüştür. Jim düzene karşıdır.
Bir gün Jim iş çıkışında bir kalabalık görür ve yanlarına sokulur, daha sonra yakalanarak merkeze alınır. Orada tesadüfen bulunduğunu, kendisinin işi olan birisi olduğunu, serseri olmadığını ve bunu patronundan öğrenebileceklerini söyler. Patronu kızılların olayında yakalandığı için Jim’i’ tanımadığını söyler ve Jim hapse atılır. Orada bir kaç sendikacıyla kalır ve onların bir amaç için çalışan mutlu insanlar olduğunu görerek partiye katılmak için başvuruda bulunur. Dilekçeside kabul edilir ve partiye gider. Oradakiler onun partide yazı işlerinde çalışabileceğini söylerler, ancak Jim işçilerin içinde çalışmak ister ve partiden Mac’le birlikte Targos vadisi denen elma işçilerinin çalıştığı yere giderler. İlk gece bir kadın doğum yapmak üzeredir ve Mac hiç doğum yaptırmamasına rağmen işçilerle yakınlık kurabilmek için doktorum der ve başarılı bir doğum yaptırarak oradaki işçilerin güvenin kazanırlar .
Mac ve Jim’in amacı oradaki işçilere grev yaptırmaktır. Orada bulunan 3-4 tane büyük elma bahçesi sahibi işverenler işçi fiyatlarını düşürmüşlerdir. İşçiler bu durumdan rahatsızdır. İşçileri örgütlerken Jim işe karışmaz ve yalnızca Mac’i gözler . Mac işçilere; patronların onları sömürdüklerini, haklarını yedirdiklerini anlatır. İşçiler yıllardır bu işi yapmalarına rağmen hepsinin hayatlarının sefillik içinde geçtiğini, patronların daha da zenginleştiğini, şimdide ücretleri düşürerek daha sefil duruma düşmelerine neden olacaklarını anlatırlar. Bir gün yaşlı bir ormancının çürük merdivenden düşüp kalça kemiğini kırmasıyla gergin olan işçiler grev kararı alır .
Bu arada Mac grev anında sığınacaklara bir çiftlik ve bu sırada gerekli olacak yiyecek ve ilaçları sağlamak için çalışmalarda bulunur. İşçiler gruplar halinde büyük bahçe sahiplerinin yanında çalışmaktadırlar. Jim ve Mac’in bulunduğu bahçedeki işçileri örgütledikten sonra doğum yaptırdıkları kadının kayın pederini işçi lideri seçerler ve onunla beraber komşu çiftlikteki işçilerin liderleriyle konuşarak greve katılmaları için görüşmeler yaparlar. Zaten grev söylentisi bütün bahçelere yayılmıştır. Ücretler nedeniyle kızgın olan işçiler greve hazırdırlar.
Bu arada belediye başkanı, yerli halk, polis grevcilere karşı mücadele etmektedirler. Çiftliğine yerleştikleri çiftlik sahibinin oğlunun lokantasını yakıp kendisinide döverler. Basında grevcilere ekmek yardımı yiyecek yardımı yapıldığını yayınlayarak sempatizanlardan grevcilere gelen yardımı kesmek isterler. işçiler bu arada bazen birbirlerine düşmüşlerdir. Yiyecekleri yeterli gelmemektedir .
Mac daha önce bir çok greve katılmış birisi olarak işi çok iyi ayarlamıştır. Kamp kurdukları çiftlikte bir doktor, güvenliği sağlayacak mangalar oluşturmuş, bir disiplin kurulmuştur.
Bir gece çiftliğine sığındıkları çiftlik sahibinin ambarı grev karşıtı olanlar tarafından yakılır bunun üzerine çiftlik sahibi grevcileri bu işi başıma siz açtınız diyerek çiftlikten atılmaları için şerife şikayet eder .
Bu arada sağlık kurulunun onları halk sağlığını tehdit ediyor diye oradan atmalarını önlemek ve halkın sağlık sorunlarıyla ilgilenmesi için getirdikleri doktoru kaçırdılar.
Artık orada barınamayacak duruma gelmişlerdir. Yiyecekleri azalmıştır. Sağlık kurulu doktoru olmadığı için kovulma sebebi bulmuşlardır. Çiftlik sahibi gördüğü zarardan dolayı onların oraya izinsiz geldiğini söylemiştir .
Şerif, olay çıkmadan çiftliği boşaltmalarını ister ve eğer karşılık verilirse kan döküleceğini söyler. İşçilerde bir umutsuzluk başlamıştır. Mac ve Jim ne yapacağını şaşırmış bir durumdadır. İşçiler kamyonlarla gidip polis barikatını dağıtırlar ve biraz hareketlilik gelir. Bundan sonra ya sessizce çıkıp gidecekler yada savaşacaklardır ama savaş için ellerinde hiçbir şeyleri yoktur . Çekip gitseler çekilen bunca emek boşa gidecek patronlar bir kere daha kazanacak ve işçilerin ezilişi devam edecektir. Ayrıca elma işinden sonra pamuk işi vardı ve bu grev kaybedilirse pamuk işinde de indirim yapılacak, işçiler yine emeğinin karşılığını alamayacaklardır. İşçilerinde artık mücadele edecek heyecanları kalmamış durumdadır. Jim ve Mac heyecan getirecek birşeyler düşünmektedirler. Bu arada Jim ve Mac’in bulunduğu çadıra bir çocuk gelerek bir doktorun onları aradığını söyler. Jim ve Mac koşarak o yöne yönelirler . Mac ağaçlara yaklaşınca Jim’e yere yatması için bağırır. İkisi birden yere yatarlar ama Jim vurulmuştur. Mac Jim’i alarak kampın meydanına gelir ve boğuk bir sesle “Arkadaşlar bu arkadaş kendisi için hiç bir şey istemedi” der.